thiet bi modem ac1000f cua fpt

Thiết bị modem wifi AC1000F

Modem wifi fpt AC 1000F là thiết bị router wifi 2 băng tần mới nhất của FPT Telecom.

Giới thiệu:

AC1000F là thiết bị router của nhà mạng FPT Telecom

Hướng dẫn cài đặt internet modem AC1000F

1. Hình dáng thiết bị và trạng thái đèn tín hiệu

Mặt trên
Mặt dưới
Đèn Trạng thái Mô tả
POWER Sáng xanh đứng Nguồn điện cho thiết bị bình thường
Trạng thái khác Có lỗi về nguồn
OPTICAL
Sáng xanh, đứng Kết nối vật lý cáp quang thành công
Trạng thái khác Kết nối vật lý không thành công, kiểm tra lại
truyền dẫn, suy hao, đầu kết nối
AUTH
Sáng xanh, đứng Đăng kí thành công và hoạt động
Trạng thái khác Đăng kí lỗi và không hoạt động, cần kiểm tra
lại cài đặt modem
INTERNET
Sáng xanh, đứng Đường truyền đang có kết nối internet
Xanh nhấp nháy Modem đang trong quá trình kết nối hoặc chưa
kết nối được, cần kiểm tra cài đặt modem
WIRELESS Sáng xanh, đứng WiFi đang hoạt động bình thường
Không sáng đèn WiFi đang bị tắt
LAN
Sáng xanh nhấp
nháy
Cổng LAN tương ứng đang hoạt động bình
thường
Không sáng đèn Cổng LAN không kết nối.

2. Cấu hình internet trên modem fpt AC1000F

Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, …), nhập địa chỉ mặc định của modem:
http://192.168.1.1.
Account mặc định: xem dưới đáy modem hoặc gọi lên tổng đài FPT Telecom.
– Vào Network  Internet
– Nhập Username/ Password của đường truyền rồi nhấn Save để lưu cấu
hình.